Tysk förlagsrådgivning på svenska

för författare och förläggare som expanderar till den tyskspråkiga marknaden

Du har skrivit eller givit ut en bok? Boken säljer bra och det börjar bli dags att marknadsföra översättningar och ta över nya marknader?


Den tyska bokmarnaden är väldigt isolerad från de andra europeiska marknaderna på grund av komplicerade regler för prissättning och oöversiktliga distributionskanaler. Om man dessutom inte kan tyska blir det väldigt svårt att kommunicera med rätt personen för att få tag i relevant information.


Till exempel, i Tyskland och Österrike råder ingen fri prissättning på böcker, utan förlaget bestämmer hur mycket boken kostar, och sen så kostar boken så mycket i alla affärer (inkl. Amazon). Dessutom består den tyskspråkiga bokmarknaden av tre länder, varav ett inte ligger i EU.


Vi erbjuder förlag och författare möjlighet att ta del av våran erfarenhet av den tyskspråkiga marknaden, för att reda ut alla frågetecken och allt uppgifter som behöver utföras. Vi har två färdiga rådgivningspaket som bidrar till att skaffa sig en överblick över den tyskspråkiga förlagsmarknaden och vilka uppgifter som behöver utföras. Om ni behöver mer hjälp, t.ex. kontakt med grossister på tyska, hjälper vi gärna till med ett individuellt rådgivnings-erbjudande.

Tysk förlagsrådgivning på svenska för författare och förläggare som expanderar till den tyskspråkiga marknaden

Även om det finns många utmaningar med att ta sig in på den tyska bokmarknaden så finns det också stora möjligheter: den tysktalande bokmarknaden omsätter över 9300 miljoner euro varje år, med över 83 miljoner personer som köper minst en bok om året.
Paket 17: Översikt över bok- och förlagsmarknaden i Tyskland, Österrike och Schweiz


 • Olika vägar till kunden: från färdig bok till bokaffären. Fördelar och nackdelar med olika lösningar
 • Fast prissättning i Tyskland och Österrike
 • Pliktexemplar: Vad måste jag skicka till läns- och nationalbibliotheken?
 • ISBN från Tyskland
 • Distributörer och grossister
 • Tyska bokhandelsförbundet


60 Minuter - 1190 SEK + Moms

Enbart Faktabladet? Finns hos Amazon!Paket 18: Produktion och tryck av böcker i Tyskland (inkl. lagkrav)


 • Smutsida, tryckortssidan och streckkoden
 • Copyright i Tyskland och hur du skyddar din titel
 • Hur hittar jag ett tryckeri i Tyskland?
 • Hur många böcker bör ingå i förstaupplagen för den tyska marknaden?
 • Produktion av e-böcker och ljudböcker för den tyska marknaden
 • Val av översättare och korrekturläsare

45 Minuter - 990 SEK + Moms

Enbart Faktabladet? Finns hos Amazon!

Paket 19: Logistik och försäljning av böcker i Tyskland, Österrike och Schweiz


 • Databanker med alla böcker på den tyska marknaden (Verzeichnis Lieferbarer Bücher - VLB)
 • Distributörer och grossister (Avtal, faktuering, katalogexemplar och leverans)
 • Rabatter för distributörer och bokaffärer (F-pris)
 • Egen logistik eller distributör?
 • Val av transportör
 • Egen webshop?
 • Hur kommer boken till Amazon.de eller en bokaffär i Tyskland, Österrike eller Schweiz?
 • Recyclingavgifter för förpackningar
 • Översikt över moms-regler i Tyskland, Österrike och Schweiz (Schweiz tillhör inte EU och därför är även tullavgifter relevant)

90 Minuter - 1390 SEK + Moms

Enbart Faktabladet? Finns hos Amazon!

Paket 20: Marknadföring av böcker i Tyskland, Österrike och Schweiz


 • Coverdesign för tyskar
 • VLB-TIX
 • Social Media
 • Lovelybooks och andra möjligheter att få bokrecensioner
 • Författarsida och "Look Inside" på Amazon
 • Egen tysk Webshop
 • Annonsmöjligheter via det tyska bokhandelsförbundet

45 Minuter - 990 SEK + Moms

Enbart Faktabladet? Finns hos Amazon!
Paketpris vid boking av alla fyra paket: 3490 SEK + MomsFler fördelar med våran rådgivning


 • Det handlar om personlig rådgivning online via Zoom efter tidsbeställning
 • Vi svarar på dina frågor och går igenom dina behov. Vi diskuterar vilka lösningar som är lämpligast för ditt projekt.
 • Efter varje möte får du ett faktablad med de viktigaste punkterna.
 • Dessa möten räcker för att vi ska kunna förklara för dig vilka åtgärder som är nödvändiga och vad du behöver tänka på. Tyvärr räcker de inte till för att utföra alla steg tillsammans eller åt dig. Om du är intresserad av detta är du välkommen att kontakta oss så förbereder vi ett detaljerat erbjudande om rådgivning för dig.FAQ - Bok- och förlagsmarknaden i Tyskland, Österrike och Schweiz

FAQ - Bok- och förlagsmarknaden i Tyskland, Österrike och Schweiz
Vad innerbär systemet med fasta bokpriser i Tyskland och Österrike?

Det är en form av prisbindning på böcker. Det gör det möjligt för förlagen att fastställa det pris som en bok ska säljas till (alla butiker, inklusive nätbutiker som Amazon, måste hålla sig till det bestämda priset) till allmänheten. Ett fast bokpris är lagstadgat i Tyskland och Österrike, men inte i Schweiz. Om systemet med fast bokpris inte följs kan det leda till stämningar och stora skadestånd.


Vad är "förpackningslagen" i Tyskland?

Alla företag i Tyskland som orsaker förpackningsmaterial, t.ex. ett förlag som använder kartonger för att skicka böcker till en grossist, måste betala återvinningsavgifterna för sådana förpackningar i förväg. Av miljöskäl är plast extremt dyrt jämfört med papper. Därför använder nästan alla tyska förlag numera pappersbaserade fyllnadsmaterial och pappersbaserade tejper. Att inte följa dessa bestämmelser medför sexsiffriga straffavgifter.


Vilka distributionskanaler krävs för att nå bokhandeln i Tyskland, Österrike och Schweiz?

Det finns tre stora grossister på den tysktalande marknaden. Du behöver avtal med alla tre för att nå alla potentiella butiker och kunder. Det är mycket sällan som bokaffärer eller kunder beställer direkt från förlaget eller författaren, vilket innebär att du blir mycket beroende av att ha avtal med grossisterna. Det är också mycket knepigt att sälja din bok direkt på Amazon.de, i stället behöver du ett avtal med Amazons grossist, från vilken Amazon kan köpa boken.


Om du är en utländsk författare eller ett utländskt förlag kommer grossisten att kräva att du använder ett lager eller ett utförandecenter i Tyskland innan de kan lista dina böcker. De accepterar inte inkommande leveranser från andra länder. Prata med oss så kan vi hjälpa dig att ordna med allting.


Vilka steg måste genomföras, för att min översättning ska komma ut i Tyskland?

1) Gör färdig översättningen och bestäm eget eller köpt ISBN (se nedan). Tryck boken.

2) Registrera boken i VLB (Verzeichnis Lieferbarer Bücher). Skicka pliktexemplar.

3) Leverera boken till distributören i Tyskland.

4) Grossisterna köper in boken.

5) Bokaffärer kan köpa in boken från grossisterna.


Hur går det till när grossisterna köper in min bok? Vilka rabatter (F-pris) gäller i Tyskland?

Grossister beställer antingen direkt från distributören eller från förlaget, beroende på vem som sköter faktueringen.

I Tyskland köper grossisterna in böckerna. F-priset för grossister ligger på 50 % av det bunda slutpriset. Om en bokaffär beställer direkt från förlaget, så ligger F-priset på 65 % av det bundna slutpriset.


Ska jag använda eget ISBN eller skaffa ett tyskt ISBN?

Om du använder eget ISBN måste du själv teckna avtal med grossisterna för att boken ska kunna listas där. Med eget ISBN räcker det inte att skicka boken till en distributör, eftersom grossisterna inte tar in ISBN, som dom inte känner till. Utan tyska språkkunskaper är det relativt svårt att förhandla om avtal med grossisterna, men vi hjälper gärna till.


Ett alternativ är att använda ett ISBN från distributören. Då blir det så att distributören kommer att stå som utgivare till boken.


Vad gäller angående pliktleverans för min översättning?

I Sverige: Böcker som inte är avsedda för spridning på den svenska markanden måste inte pliktleveraras enligt lag i Sverige. Det spelar ingen roll, om boken tryckts i Sverige eller inte. Det anses dock som god tradition att skicka ett exemplar av översättningen som en frivillig pliktleverans till Kungliga Biblioteket i Stockholm.


I Danmark: Böcker som ges ut utanför Dankmark måste pliktlevereras i Danmark, om de har "anknytning till Danmark". Om boken ges ut av ett danskt förlag så betyder oftast att översättningen måste pliktlevereras i Danmark.


I Norge: Böcker som inte är avsedda för spridning på den norska markanden måste inte pliktleveraras i Norge.


I Tyskland: Böcker som ges ut utanför Tyskland, men som är avsedda för den tyska marknaden, måste pliktlevereras i Tyskland. För utländska förlag är det nationalbiblioteket i Leipzig som samlar in ett exemplar av boken.


I Österrike: Böcker som ges ut av utländska förlag måste bara pliktlevereras i Österrike om de tryks i Österrike. Importerade böcker måste inte pliktleveras. Vilka bibliotek och hur många exemplar beror på i vilket län boken trycks.

Schweiz är ett av få länder i världen, som helt saknar pliktlagstifning.


Måste jag registera mig för och betala moms i Tyskland?

Om distributören sköter faktureringen med grossisterna: Nej, distributören tar hand om momsen för fakturorna genemot grossisten. För fakturorna mellan förlaget i Sverige och distributören i Tyskland gäller Reverse-Charge-förfarandet.


Om du själv sköter faktueringen med grossisterna: Ja, eftersom böckerna lagras i Tyskland blir du momspliktig i Tyskland och behöver ett tyskt moms-regnr samt deklarera moms i Tyskland. De nya OSS reglerna gäller bara om böckerna lagras i Sverige och skickas direkt till slutkunder i Tyskland, inte om böckerna lagras i Tyskland. Svenska företag ansöker om tyskt momsreg-nr hos skatteverket i Hamburg-Nord (Danska företag hos skatteverket i Flensburg, Norska företag hos skatteverket i Bremen). Vi rekommenderar starkt att man tar hjälp av en tysk skatterådgivare, framförallt om man inte pratar tyska. Det finns ingen möjlighet att prata engelska eller lämna in engelskspråkiga intyg till det tyska skatteverket.


Bokmomsen i Tyskland ligger på 7 %, i Österrike på 10 % och i Schweiz på 2,5 %.


Ska jag trycka i Tyskland eller hellre leverera böckerna från Sverige till Tyskland?

Det spelar för distributionen ingen roll. Det är en rent ekonomisk fråga, om det är billigare och/eller snabbare att trycka närmare (pga kortare transporter) distributören eller inte.


Vad är Verzeichnis Lieferbarer Bücher (VLB)?

Det handlar sig om den centrala databanken med alla titlar som just nu kan beställas av den tyskspråkiga bokhandeln. Utan att skriva in böckerna här kommer de inte kunna beställas utav någon bokaffär i vare sig Tyskland, Schweiz eller Österrike. Dessutom är de här uppgifterna viktiga för att visa att man håller sig till reglerna kring bokprisbindningen.


I Sverige motsvaras detta ungefär av Bokinfo.