Verlagsauslieferung 

für Klein- und Selbstverlage


Sie haben ein Buch selber geschrieben oder möchten ein Buch herausgeben, wollen und können sich aber nicht zusätzlich mit der dafür notwendigen Logistik beschäftigen? Oder Sie sind sich nicht sicher, wie Ihr Buch den Weg in den Buchladen findet? Für uns ist es wichtig, dass auch kleinere Verlage im Bereich von Projektmanagement, Leadership und Persönlichkeitsentwicklung gefördert werden. Daher bieten wir die Möglichkeit einer Kooperation an, indem wir uns um die Einlagerung und den Versand Ihrer Bücher kümmern. Beratung über die Verlagsbranche inklusive.

Book Distribution and Logistics

for Publishers and Authors Expanding to the German, Austrian and Swiss Markets


You have written or published a book? The book is selling well and it's time to promote the translation and take on new markets?


The German book market is very isolated from the other European markets due to complicated pricing rules and unclear distribution channels. In addition, if you don't speak German, it becomes very difficult to communicate with the right person to get the relevant information.


We also offer consulting for international publishers, so you can get help with everything around the distribution and establishment on the German market, such as negotiating contracts with German wholesalers or applying for German VAT registration with the German tax authorities.


For a book to be available in a German bookshop, it must be available from a wholesaler in Germany (bookshops in Austria and Switzerland can also be reached via the German wholesalers). There are hardly any bookshops in Germany that order directly from publishers (even fewer from foreign publishers). However, wholesalers in Germany only buy books from foreign publishers who have a distributor in Germany who takes care of the logistics and invoicing.


We offer publishers and authors outside Germany the opportunity to benefit from our experience in the German-speaking market, by offering to take care of your logistics and distribution of books in the German-speaking market, but also with advice. We offer both publisher logistics, i.e. between warehouse and wholesaler (or bookstore), but also consumer logistics between warehouse and customer, if you also run your own webshop in Germany.

Förlagslogistik och bokdistribution

för förlag som expanderar till Tyskland, Schweiz och Österrike


Du har skrivit eller givit ut en bok? Boken säljer bra och det börjar bli dags att marknadsföra översättningar och ta över nya marknader?


Den tyska bokmarnaden är väldigt isolerad från de andra europeiska marknaderna på grund av komplicerade regler för prissättning och oöversiktliga distributionskanaler. Om man dessutom inte kan tyska blir det väldigt svårt att kommunicera med rätt personen för att få tag i relevant information.


Vi erbjuder även rådgivning för svenska förlag, så att ni kan få hjälp med allting runt omkring distributionen, t.ex. avtalsförhandlingar med tyska grossister eller ansökan om tysk momsregistrering hos det tyska skatteverket.


För att en bok ska hamna i en tysk bokaffär måste den finnas tillgänglig hos en grossist i Tyskland (över de tyska grossisterna når man även bokaffärer i Österrike och Schweiz). Det finns knappt någon bokaffär i Tyskland som beställer direkt hos förlagen (ännu mindre hos utländska förlag). Grossisterna i Tyskland köper dock bara in böcker från utländska förlag som har en distributör i Tyskland som sköter logistiken och fakturorna.


Vi erbjuder förlag och författare i Sverige möjlighet att ta del av våran erfarenhet av den tyskspråkiga marknaden, genom att erbjuda möjligheter att ta hand om eran logistik och distribution av böcker på den tysktalande marknaden, men även med rådgivning. Vi erbjuder både förlagslogistik, alltså mellan lager och grossist (eller bokhandel), men även konsumentlogistik mellan lager och kund, om ni även bedriver en egen webshop i Tyskland.